Dveře

Typy dveřního kování

  • klika - klika (ve standardu s pfiekrytím vloÏky)
  • klika - koule (ve standardu s pfiekrytím vloÏky)
  • klika - madlo
  • madlo - madlo
  • jiné dle pfiání zákazníka

Poptávkový formulář

V případě zájmu Vám po vyplnění formuláře nezávazně spočítáme cenovou nabídku

Cenová nabídka